Kuzey Avrupa Ülkeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak Estonya, Letonya ve Litvanya ise Baltık ülkelerini oluşturur. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde olan İzlanda da bu gruba dahil edilebilir. Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında bulunan bu ülkelerin hepsi birer yarımada üzerinde yer almaktadır. Haklın gelir ve eğitim düzeyi yüksektir. Nüfus artışı ise çok düşüktür.
Ucuz Bilet Bulunuyor...

Bu ülkelerin ortak özelliği, yüksek enlemlerde yer almalarından dolayı yaz mevsiminin serin geçmesi ve kısa sürmesidir; ancak gündüz süresinin çok uzundur. Hatta yazın İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın kuzey kesiminden geçen Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde güneş batmamaktadır. Yaz günleri uzun olduğu için bitkiler, orta ve alçak enlemlere göre daha fazla fotosentez yaparak kısa sürede büyümektedir. Mesela buğday, arpa, orta ve alçak enlemlere göre daha kısa sürede, yani 1,5-2 ay içinde olgunlaşarak hasat edilmektedir. Buradaki ağaçlar soğuğa çok dayanıklıdır. Bunların başında sarıçam, ladin, göknar, melez (Larix) den oluşan iğne yapraklı ve kışın yaprağını döken söğüt ve gövdesindeki zarlar arasında hava taşıyan huş (Betula) ağaçları gelmektedir.

İskandinavya yarımadasının batı kıyıları kışın, Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisinden dolayı nispeten ılık geçer. İç kısımlar ise çok soğuk geçer; göller ve akarsular donar.

Demir ve bazı madenler ile Kuzey Denizi’nden çıkarılan petrol dışında pek zengin maden yataklarının olmadığı bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir çok yüksektir; İnsanların yaşama şartları iyi, hayat standartları yüksek ve ömürleri uzundur. Bunun başlıca sebepleri; nüfuslarının az olmasının yanında, insanlarının iyi eğitim görmüş olmaları ve modern teknolojiyi her alanda kullanmalarıdır. Bol miktarda hayvan ve orman ürünleri üretilir. Denizlerden bol miktarda avlanan balıkların önemli bir bölümü ihraç edilir. Maden sanayi ileridir. İsveç, kendine özgü çelik ürünleri ve bundan yapılmış motor ve taşıt araçları ile tanınmıştır. Son yıllarda turizm faaliyetleri de gelişme göstermektedir.

Ucuz Bilet Bulunuyor...
Mynet Seyahat ile yola çık!
    Bu butonla sen de Mynet Seyahat yazarı olabilirsin!